Đóng

Sản phẩm

HOT LINE

Tư Vấn Lắp Đặt Chuyên Nghiệp Phòng Phim - Phòng Karaoke

Menu trái Desktop View
Trang 1
Khuy?n Mi Denon - Yamaha - Jamo - Klipsch - Kef

Amply Denon , loa jamo , sub jamo  loa klipsch , sub klipsch , loa kef  v?i ch??ng trnh khuy?n mi gi t?t nh?t t?i Hong Mai Audio


Khuy?n Mi Karaoke

Khuy?n mi loa jbl , loa bik , loa bmb , amply jarguar hn qu?c , vang c? , vang s? gi r? nh?t th? tr??ng


??u Karaoke Paramax LS 3000

PARAMAX LS-3000 l ??u karaoke s? d?ng ??a DVD-9, c kh? n?ng l?u tr? d? li?u, hnh ?nh, m thanh ch?t l??ng cao nh?t hi?n nay. S?n ph?m ngoi h? tr? c?ng ??c ??a DVD cn t??ng thch v?i nhi?u ??nh d?ng: VCD, CD, USB, MP3

Loa Bose 301 Seri 5

Loa Bose 301 Seri V - B?n c th? th??ng th?c m thanh chuyn nghi?p t? dng loa ny. V?i thi?t k? ??p m?t b?n c th? s? d?ng chng ?? l?p ??t ? nhi?u phng karaoke khc nhau, v?i n?i th?t khc nhau. M?t tr??c c?a dng series V ???c cch ?i?u h?n b?i thi?t k? cong nh?, khng gc c?nh v vung v?c nh? dng series IV tr??c ?y .


Vang s? JBL KX200 - Ba Sao

Vang s? , Mixer JBL KX200 - Cng ngh? ch?ng h AFE c?a DBX , 6 Knh ??u Ra V?i EQ Ch?nh ??c L?p , 2 ???ng X? L Micro Ring Bi?t , Echo V Reverb C Nhi?u Thng S? ?? Ch?nh H?n .  JBL KX 200 l s?n ph?m thu?c t?p ?on Harman .   JBL KX200 v?a l m?t Mixer + Professor v?a l preampli v?i ??y ?? cc tnh n?ng ....


Vang s? JBL KX180

Vang s? JBL KX180 l m?t thi?t b? x? l tn hi?u s? , ? Vi?t nam g?i l mixer s? hay vang s? DSP, ???c thi?t k? ring cho Karaoke, cung c?p b? x? l m thanh cho vi?c nng cao ho?c tinh ch?nh nh?c v ti?ng ca .Vang s? JBL KX180 ???c trang b? 3 ng vo 6.5mm dnh cho microphone chia lm 2 nhm, 2 ng vo ki?u RCA v 1 ng vo optical dnh cho music, v m?t ng RCA dnh cho k?t n?i thu m. JBL KX180 h? tr? l?u tr? v g?i ???c 10 Preset v c th? thao tc tay ho?c auto cc ch? ?? sing, dance .


Vang s? BIK BPR 6000

+ N?u b?n c?n 1 vang s? ??ng c?p - hay - ?n ??nh cao th Vang s? BIK BPR 6000 ch?c ch?n l m?t model r?t ?ng l?a ch?n + Ca nh? , ch?ng h tuy?t ??i , c remote


Idol IP100 - Thi?t b? nng ti?ng

Idol IP 200 chnh th?c ra m?t thay th? Idol IP 100 . Thi?t b? nng ti?ng Idol IP200 - New 2019 . VN - M?I 100% , B?O HNH 12 THNG


CA Sound KTV12 - Vang c? , ch?ng h , bluetooth

?u ?i?m v??t tr?i c?a vang c? KTV 12 : - M?t trong nh?ng mixer analog c ch?t m echo r?t hay , c th? ch?nh ???c bass mid treble c?a gi?ng ca - Tch h?p board ch?ng h th? h? 3 , ch?ng h t?t h?n nh?ng ca khng n?ng


Vang S? Paramax Pro MX 2000

Vang S? Paramax Pro MX 2000 l dng mixer v??t m?i mong ??i c?a Paramax , v?i gi trung bnh nh?ng xi ton b? linh ki?n cao c?p v ??c bi?t x? l dc ?? s?ch c?a nh?c v ti?ng ca kh m??t m , test th? v so snh th h?n h?n cc dng mixer s? th??ng hi?u VN ho?c TQ hi?n nay

C?c ??y 2 knh Paramax Pro Ma 120

C?c ??y 2 knh Paramax Pro Ma 120 t?o ra sn kh?u m thanh r?ng m? b?ng ton b? d?i m cn b?ng v?i c??ng ?? m?nh m? v ?n ??nh. Cng su?t  ??u ra c?c ??i ??t m?c 1200 Watt t?i tr? khng 8 Ohm, ph h?p ?? ph?i ghp v?i nhi?u m?u loa chuyn dng.


C?c ??y 2 knh Paramax Pro MA 220

C?c ??y 2 knh Paramax Pro MA 220 ???c thi?t l?p ?? ho?t ??ng ??t m?c cng su?t m?nh m? 1200 Watts/ 1 knh/ 4 Ohm, ?y l m?c cng su?t t?i ?u cho nhi?u nhu c?u s? d?ng. S?n ph?m c th? ph?i ghp v?i cc loa cng su?t l?n, ?p ?ng nhu c?u th??ng th?c m thanh m?nh m? nh?ng v?n ??m b?o t?ng d?i m ???c x? l chuyn nghi?p, tinh t?.


DJK DK 500 - Vang C? Li?n Cng Su?t

Amply DJK DK 500 l model m?i nh?t 2020 . Amply li?n vang c? ?ang hot nh?t hi?n ny. v?i kh? n?ng ch?ng h t?t , ca nh? nh?c hay , cng su?t kh l?n l ?u ?i?m c?a amply DJK DK 500 . Th??ng hi?u Taiwan - s?n xu?t TQ - B?o hnh 12 thng


Amply CA Sound KA 350 - Vang c? li?n cng su?t

Amply CASound KA 350 c h? th?ng ch?ng h tuy?t ??i ho?t ??ng d?a trn nguyn l t??ng t? nh? vang s?. ?y l m?t thi?t b? hi?n ??i, ???c thi?t k? b?i CAsound Vi?t Nam v?i nh?ng cng ngh? v linh ki?n hi?n ??i nh?t, nn n c nh?ng ?u ?i?m ??c bi?t, nh?ng tnh n?ng thng minh, ho?t ??ng t?t, kh? n?ng x? l m thanh chu?n ??n t?ng chi ti?t nh? ...Amply Jarguar Pro 506N GOLD Bluetooth 4.1 - Nh?t Hong

Model v??t tr?i v? cng su?t v?i 24 s , t?ng cng su?t  1800w v?i 450w cho m?i knh ???c thi?t k? b?i h? th?ng l?c m th? h? m?i nh?t, qua nhi?u t?ng l?c, ??m b?o m thanh trong tr?o v trung th?c nh?t. H?n ch? t?i ?a nhi?u m, th? hi?n r rng m s?c t?n s? cao, ??y m Bass xu?ng th?t su v uy l?c. M?ch b?o v? loa ???c trang b? v t? ra th?c s? c?n thi?t .Phin b?n c ch?c n?ng Bluetooth 4.1 .Hng chnh hng / m?i 100% C?c ??y 4 knh CA Sound 4700

C?c ??y 4 knh CA Sound 4700 l cng su?t 4 knh nn r?t l?i ch khi khng c?n ph?i t?n nhi?u chi ph v khng gian di?n tch ?? s? h?u nhi?u chi?c main ?? ph?c v? ph h?p v?i dn nh?c.


C?c ??y 4 knh CA Sound 4.6

C?c ??y 4 knh CA Sound 4.6 Ph h?p ghp dn gia ?nh , kinh doanh , xi ngu?n t?ng pho , cng su?t 650w/8 Ohm * 4 knh , d? s?c ko hai ?i loa full 3 t?c , 4 t?c , Ki?u dng ??p m?t , hng nh?p kh?u chnh hng , xu?t x? r rng


Combo Vang S? Paramax MX 2000 + C?c ??y Paramax MA 120

K?t h?p 2 s?n ph?m Pro c?a Paramax : Vang S? Paramax MX 2000 + C?c ??y Paramax MA120 t?o nn m?t combo ??ng c?p , cng su?t 600w * 2 ( 8 ohm ) d? s?c ko nh?ng c?p loa full 3 t?c kh ?nh nh?t hi?n nay nh? BIK , JBL , MARTIN , PARAMAX PRO S12 , C12 ...


Loa CA Sound F212

Loa CA Sound F212 l s?n ph?m ???c s?n xu?t v thi?t k? theo tiu chu?n M? v ?i Loan ???c cc d? n kinh doanh tin dng v l s?n ph?m bn ch?y nh?t n?m .Cng su?t th?c 400W RMS (Ch?y th? 8 gi? lin t?c) m thanh t? nhin ???c ti t?o ba chi?u ?ng kinh ng?c T?i ?u ha cho ?p ?ng t?n s? m?n trong v trung th?c.


Loa BIK BJ S968

Loa BIK BJ-S968 v?i linh ki?n loa c?a BIK BJ-S968 ??u ???c s?n xu?t v l?p rp t?i Nh?t B?n , sau ? m?i chuy?n cho cc nh my t?i Trung Qu?c ?? gia cng thnh ph?m d??i s? gim st v? ch?t l??ng nghim ng?t c?a chnh hng. Nh? ?  loa BIK BJ-S968 c ch?t l??ng r?t t?t t??ng ???ng hng s?n xu?t t?i Nh?t .


Loa BIK BS 338

Loa BIK BS 338 l m?t trong nh?ng dng loa ch?t m v??t tr?i so v?i ngo?i hnh , n?u b?n t?ng th?n t??ng ch?t m Bose 301 th BIK BS-338C ch?t m dnh cho nh?c khng h? thua km v ti?ng ca th v??t tr?i Bose . B?n c th? dng lm center n?u ?ang s? d?ng amply 4 knh , vang s? .
Loa BIK 999 NV

Loa BIK BS-999NV ? hi?n di?n r?t nhi?u trong cc ?i?m Karaoke kinh doanh v phng gi?i tr cao c?p c?a gia ?nh nh? ?? b?n v ch?t l??ng m thanh m n ? th? hi?n ???c . Ngo?i tr? ?p ?ng t?t cho gi?ng ca v?i cng su?t ??nh 1100w nn BIK BS-999NV th? hi?n nh?c m?nh v nh?c Dance r?t t?t khng h? thua km cc dng loa full .Loa JBL KP4012 - Ba Sao

Loa JBL KP4012 ???c thi?t k? dnh ring cho th? tr??ng karaoke m?t th? tr??ng c ??c ?i?m r?t khc so v?i cc sn kh?u chuyn nghi?p , JBL KP 4012 c c? loa ???c lm t? nam chm ferrite, c?ng v?i gc ph? m kh nh? ( 70o 100o ) so v?i cc dng loa khc nn loa ?? s?c ch?i trong cc phng karaoke l?n ....Loa Jamo S628 HCS - B? loa 5.0 Jamo

Loa Jamo S 628 HCS v?i k?t c?u 3 ???ng ti?ng g?m 3 loa mid, 1 loa treble v 1 loa bass hng, S 628 Main, S 62 Cent v S 622 Surround g?n nh? gi? nguyn nh?ng thi?t k? c? b?n c?a loa c? hnh dng bn ngoi.


HM P03 : Amply Paramax 999 Piano New + Loa Paramax F850 New

Amply Paramax 999 Piano New + Loa Paramax F850 New t?o nn m?t dn nghe nh?c v karaoke hay v?i gi thnh r , hng chnh hng b?o hnh t? 3 n?m - 5 n?m cho s?n ph?m Paramax


HM P07 : Vang S? Paramax DX 2500 AIR + C?c ??y Paramax MA120 + Loa Paramax P2000 New

Vang S? Paramax DX 2500 AIR + C?c ??y Paramax MA120 + Loa Paramax P2000 New t?o nn combo Karaoke cao c?p c?a Paramax , v??t qua gi?i h?n c?a m?t amply khi dng vang s? v c?c ??y .?u ?i?m : nh?c s?ch , hay ch?ng h , ca nh? , c bluetooth , chi ph v?a ph?i , hay h?n h?n so v?i s? d?ng amply....


HM P21 : Vang S? Paramax MX 2000 + C?c ??y Paramax MA 120 + Loa Paramax F2000 New

Vang S? Paramax MX 2000 + C?c ??y Paramax MA120 t?o nn m?t combo ??ng c?p , cng su?t 600w * 2 ( 8 ohm ) d? s?c ko nh?ng c?p loa full 3 t?c kh ?nh nh?t hi?n nay nh? BIK , JBL , MARTIN , PARAMAX PRO S12 , C12 ...


HM P23 :Vang S? Paramax MX 2000 + C?c ??y Paramax MA MA120 + Loa Paramax FX 1500 New

Vang S? Paramax MX 2000  + C?c ??y Paramax MA 120 + Loa Paramax FX1500 New s? cho b?n nh?ng pht giy gi?i tr tho?i mi nh?t , khc h?n s? d?ng amply karaoke , t? bi?t h rt , echo khc h?n nh? m?t dn chuyn nghi?p . Thch h?p phng gi?i tr gia ?nh cao c?p , ki?u dng ??p ch?t m hay .


HM P16 : Vang S? Paramax DX 2500 AIR + C?c ??y Paramax DA 2500 + Loa Paramax SC 2500

Combo Karaoke cao c?p c?a Paramax Vang S? Paramax DX 2500 AIR + C?c ??y Paramax DA 2500 + Loa Paramax SC 2500, v??t qua gi?i h?n c?a m?t amply khi dng vang s? v c?c ??y . ?u ?i?m : nh?c s?ch , hay ch?ng h , ca nh? , c bluetooth , chi ph v?a ph?i , hay h?n h?n so v?i s? d?ng amply...HM P04 : Vang s? CA 9900 + Main CA 4.6 + Loa CA F1012 + Sub CA 118

Vang s? CA 9900 Plus + Main CA 4.6 + Loa CA F1012 + Sub h?i CA 118 - Gi t?t nh?ng ?p ?ng m?i th? loa Karaoke gia ?nh v kinh doanh


Trang 1
Về Đầu Trang